Skip to content

Skólaráð Hlíðaskóla 2020-2021

Við grunnskóla skal samkvæmt grunnskólalögum starfa skólaráð sem er samráðsvettvangur
skólastjóra og skólasamfélags um skólahald. Skólaráð Hlíðaskóla hefur verið skipað og starfar í
samræmi við lög um grunnskóla. Fulltrúar nemenda eiga kost á að taka þátt í umræðum skólaráðs
þegar fjallað er um velferðar- og hagsmunamál.
Verkefnaskrá
Skólaráð tekur þátt í stefnumörkun fyrir skólann og mótun sérkenna hans. Skólaráð fjallar um
skólanámskrá skólans, skóladagatal, árlega starfsáætlun, rekstraráætlun og aðrar áætlanir um
skólastarfið. Skólaráð skal fá til umsagnar áætlanir um fyrirhugaðar meiri háttar breytingar á
skólahaldi og starfsemi skóla áður en endanleg ákvörðun um þær er tekin. Skólaráð fylgist almennt
með öryggi, aðbúnaði og almennri velferð nemenda. Skólanefnd, sbr. 6. gr., getur með samþykki
sveitarstjórnar falið skólaráðum einstakra skóla ákveðin verkefni þessu til viðbótar.

Í skólaráði sitja:
Berglind Stefánsdóttir skólastjóri
Aðalheiður Bragadóttir aðstoðarskólastjóri
Sigríður Elísabet Árnadóttir grenndarsamféla

Fundargerðir:

2015-2017