Saga skólans

Hlíðaskóli í hnotskurn:

Hlíðaskóli skilgreinir sig sem tvítyngdan skóla þar sem íslenska og táknmál heyrnarlausra eiga að vera jafnrétthá. Í skólanum er starfrækt táknmálssvið sem veitir heyrnarskertum og heyrnarlausum nemendum sérhæfða kennslu og þjónustu. Nemendur þar blandast allir út í almenna bekki.

Hlíðaskóli leggur áherslu á einstaklingsmiðað nám með jafnan rétt allra barna að leiðarljósi. Fagmennska er í hávegum höfð í öllu skólastarfi: bóknámi er sinnt af metnaði og vel er hlúð að list- og verkgreinakennslu enda var skólinn móðurskóli í list- og verkgreinum um fjögurra ára skeið og hefur hann verið mörgum til eftirbreytni á því sviði. Tónlistaruppeldi skipar ríkan sess í skólastarfinu og rík hefð er fyrir uppsetningu söngleikja hjá öllum árgöngum. Umhverfismennt er í hávegum höfð. Nemendur flokka pappír og skola fernur og þurrka og skila til endurvinnslu. Molta er gerð úr lífrænum úrgangi. Árlega eru útivistardagar í Öskjuhlíð en þar á skólinn grenndarskóg. Nemendur vinna í kjölfarið margþætt verkefni sem tengjast náttúrufari, gróðri, dýralífi og sögu Öskjuhlíðar.

Saga skólans

 alt      alt

Hlíðaskóli er staðsettur við Hamrahlíð 2, 105 Reykjavík. Hann er heildstæður grunnskóli, þ.e.a.s. þar er 1. - 10. bekkur. 

Skólastarf í Hlíðahverfi hófst árið 1954 með kennslu 7 - 8 ára barna í húsnæði leikskólans við Eskihlíð, sem þá var útibú frá Austurbæjarskóla. Ári seinna fékk skólinn nafnið Eskihlíðarskóli. Fyrsti skólastjóri hans var Magnús Sigurðsson.

Fljótlega var hafist handa við byggingu nýs skólahúsnæðis við Hamrahlíð og flutt í fyrsta áfanga þess árið 1960. Skólinn fékk þá nafnið Hlíðaskóli. Sigvaldi Tordarson arkitekt teiknaði skólann sem átti í upphafi að verða stærsti skóli landsins og rúma 1700 - 1800 nemendur. Magnús Sigurðsson gegndi störfum fram til ársins 1969 en þá leysti Ásgeir Guðmundsson hann af hólmi. Ásgeir var skólastjóri Hlíðaskóla til ársins 1980 ef frá eru talin árin 1972-74 en þá var Ásgeir í námsleyfi og gegndi Áslaug Friðriksdóttir starfi skólastjóra á meðan. Árni Magnússon var skólastjóri í rúmlega tuttugu ár ( 1980 – 2003). Núverandi skólastjóri, Kristrún Guðmundsdóttir, tók við störfum 1. ágúst 2003.

alt     alt 

Fyrstu árin voru tæplega 200 börn í skólanum en þeim fjölgaði ört. Flest urðu þau veturinn 1964 - 65 eða 1321 alls. Reyndar var skólahverfið þá mun stærra en nú er. Árið 1958 voru aðeins 194 nemendur við skólann. af þessu má sjá að nemendafjöldi hefur verið breytilegur í gegnum árin. Samkvæmt spám um nemendafjölda er gert ráð fyrir að nemendum fjölgi næstu árin og verði þeir um 600 skólaárið 2011 – 2012. ( sjá heimasíðu Menntasviðs: Hlíðaskóli) .

Undanfarin ár og áratugi hafa ýmsar breytingar átt sér stað í Hlíðaskóla eins og vera ber í skóla sem er í stöðugri þróun. Árið 1974 var stofnuð deild hreyfihamlaðra við skólann og var hún starfrækt um margra ára skeið. Þegar flest var í deildinni voru þar átján nemendur úr Reykjavík og utan að landi. Nú hefur deildin verið lögð niður enda er stefnan sú að nemendur með sérþarfir eigi að stunda nám við heimaskóla sé þess nokkur kostur. Árin 1972-1980 var deild fyrir heyrnarskert börn starfrækt við skólann og árið 1977 var þar stofnuð málörvunardeild sem þjónaði öllu landinu. Kennsla fyrir málhömluð börn fer enn fram við skólann en deildin er með breyttu sniði frá því sem áður var.

alt    alt

Árið 1981 sem reist var íþróttahús við Hlíðaskóla. En fram að þeim tíma fór öll íþróttakennsla fram í íþróttahúsi Vals við Hlíðarenda.

Haustið 1991 var hafist handa við byggingu nýs áfanga við skólann, og var nýtt húsnæði formlega vígt 31. maí 1994. Þar með fékk skólinn langþráðan samkomusal auk þess sem nemendur í unglingadeild fengu m.a. fjórar nýjar kennslustofur.

Árið 1999 hófst samvinna milli Hlíðaskóla og Vesturhlíðarskóla með námslega og félagslega blöndun nemenda beggja skólanna í huga. Ákveðið var að sameina skólana og í kjölfar þess var ráðist í byggingu 1900 fermetra húsnæðis við skólann sem tekið var í notkun árið 2005. Við stækkun Hlíðaskóla var útbúið sérhannað húsnæði fyrir starfsemi táknmálssviðsins með þeim búnaði sem nauðsynlegur er fyrir kennslu heyrnarlausra. Teiknistofan Arkþing sá um hönnun nýbyggingar, arkitektar hennar voru Guðmundur Kr. Guðmundsson og Hjörtur Pálsson.

Á fundi fræðsluráðs 13. maí 2002 var samþykkt að Hlíðaskóli og Vesturhlíðarskóli sameinuðust í einn skóla undir heitinu Hlíðaskóli frá og með 1. sept. 2002. Sameiningin gekk formlega í gildi 1. ágúst 2003.Skólastjóri Hlíðaskóla varð þar með skólastjóri sameinaðs skóla og þáverandi skólastjóri Vesturhlíðarskóla varð annar af tveimur aðstoðarskólastjórum skólans og stjórnar ásamt deildarstjóra starfsemi táknmálssviðs skólans, samkv. skipuriti og starfslýsingu sem gerð var við sameininguna.

Í Hlíðaskóla er lögð áhersla á að öllum líði vel og temji sér jákvæð viðhorf til sín og annarra þannig að árangur þeirra verði sem bestur á sem flestum sviðum. Í skólanum er unnið eftir svonefndu SMT kerfi , þar sem lögð er áhersla á skólafærni (school management training) og taka allir starfsmenn virkan þátt í kennslu og þjálfun og veita nemendum jákvæða umbun þegar vel tekst til. Kjörorð skólans eru ábyrgð, virðing, vinsemd.

Prenta | Netfang