Skólaráð

Við grunnskóla skal starfa skólaráð sem er samráðsvettvangur skólastjóra og skólasamfélags um skólahald. Skólaráð tekur þátt í stefnumörkun fyrir skólann og mótun sérkenna hans. Skólaráð fjallar um skólanámskrá skólans, árlega starfsáætlun, rekstraráætlun og aðrar áætlanir um skólastarfið. Skólaráð skal fá til umsagnar áætlanir um fyrirhugaðar meiri háttar breytingar á skólahaldi og starfsemi skóla áður en endanleg ákvörðun um þær er tekin. Skólaráð fylgist almennt með öryggi, aðbúnaði og almennri velferð nemenda. Skólanefnd, sbr. 6. gr., getur með samþykki sveitarstjórnar falið skólaráðum einstakra skóla ákveðin verkefni þessu til viðbótar.
Skólaráð skal skipað níu einstaklingum til tveggja ára í senn, tveimur fulltrúum kennara ásamt einum fulltrúa annars starfsfólks í viðkomandi skóla, tveimur fulltrúum nemenda og tveimur fulltrúum foreldra, auk skólastjóra sem stýrir starfi skólaráðs og ber ábyrgð á stofnun þess. Skólaráð velur að auki einn fulltrúa grenndarsamfélags til að sitja í ráðinu eða viðbótarfulltrúa úr hópi foreldra. Auk þess skal skólastjóri boða til sameiginlegs fundar skólaráðs og stjórnar nemendafélags að lágmarki einu sinni á ári.
Ráðherra setur reglugerð um starfsemi skólaráða í samráði við samtök sveitarfélaga, kennara og foreldra.

Í Skólaráði Hlíðaskóla sitja:

Kristrún G. Guðmundsdóttir   skólastjóri   kristrun.g.gudmundsdottir(hjá)rvkskolar.is
Aðalheiður Bragadóttir   aðstoðarskólastjóri   aðalheidur.bragadottir(hjá)rvkskolar.is
Helga Steinþórsdóttir   fulltrúi kennara   helga.steinthorsdottir(hjá)rvkskolar.is
Sigurrós Jóna Oddsdóttir   fulltrúi kennara   sigurros.jona.oddsdottir(hjá)rvkskolar.is
Guðni Kristmundsson   fulltrúi starfsmanna   gudni.kristmundsson(hjá)rvkskolar.is
Sigríður E. Árnadóttir   fulltrúi grenndarsamfélagsins    
Heiða Lind Sigurðardóttir   fulltrúi foreldra    This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Eirný Þöll Þórólfsdóttir   fulltrúi foreldra   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Benekikt Magnússon   Fulltrúi nemenda   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Elsa Björg Sturlaugsdóttir   Fulltrúi nemenda   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Elva Dögg Sveinsdóttir   Formaður nemendaráð   elva.dogg.sveinsdóThis e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Hér má sjá reglugerð um skólaráð við grunnskóla.

Lög um grunnskóla á vef Alþingis.

 

Prenta | Netfang