Skip to content
skolar_067

Um skólann

Hlíðaskóli

Hlíðaskóli er heildstæður grunnskóli sem starfar samkvæmt grunnskólalögum, Aðalnámskrá grunnskóla og þeirrar stefnu sem mörkuð er af fræðsluyfirvöldum Reykjavíkur. Stefna skólans byggist á grunnþáttum menntunar sem fléttast inn í skólanámskrá skólans. Lýðræðisleg vinnubrögð, sköpun og tjáning eru samofin öllu skólastarfinu og mikil áhersla lögð á kennslu verk- og listgreina. Í skólanum er starfrækt táknmálssvið og fá allir nemendur nokkra þjálfun í íslensku táknmáli. Í Hlíðaskóla er lögð rík áhersla á góðan skólabrag og vinsamlegt samfélag. Skólinn er sameiginlegur vinnustaður margra ólíkra einstaklinga sem eiga rétt á því að stunda nám og starf í öruggu umhverfi. Einkunnarorð skólans eru ábyrgð, virðing og vinsemd. Þau eru leiðarljós í öllu starfi Hlíðaskóla.

Almennar upplýsingar

Skólastjóri: Kristrún G. Guðmundsdóttir. Netfang: kristrun.g.gudmundsdottir@rvkskolar.is

Aðstoðarskólastjóri: Aðalheiður Bragadóttir. Netfang: adalheidur.bragadottir@rvkskolar.is

Deildarstjóri sérdeildar: Oddný Yngvadóttir Netfang: oddny.yngvadottir@rvkskolar.is

Deildarstjórar táknmálssviðs: Helga Ingibergsdóttir. Netfang: helga.ingibergsdottir@rvkskolar.is og

Signý Rut Friðjónsdóttir. Netfang: signy.rut.fridjonsdottir@rvkskolar.is

Námsráðgjafi: Þórey Þórarinsdóttir. Netfang: thorey.thorarinsdottir@rvkskolar.is

Hjúkrunarfræðingur: Sigríður Elísabet Árnadóttir. Netfang: hlidaskoli@heilsugaeslan.is

Skrifstofustjóri: Ragnheiður Sigmarsdóttir. ragnheidur.sigmarsdottir@rvkskolar.is

Umsjónarmaður skóla: Youssef Lakhal. Netfang: youssef.lakhal@rvkskolar.is