Skip to content

Náms- og starfsráðgjöf

Í Hlíðaskóla er  Náms- og starfsráðgjafi í 100% starfshlutfalli. Námsráðgjafi er trúnaðarmaður nemenda og stendur vörð um velferð þeirra. Hann liðsinnir nemendum í málum er snerta skólavist þeirra og veitir þeim ráðgjöf um hvernig þeir geti fengið úrlausn sinna mála.  Náms- og starfsráðgjafinn vinnur bæði með einstaklingum og hópum.

Helstu verkefni náms- og starfsráðgjafa

  • veitir nemendum ráðgjöf um náms- og starfsval og fræðir þá um nám, störf og atvinnulíf
  • leiðbeinir nemendum um árangursrík vinnubrögð í námi
  • hjálpar nemendum að finna lausn á persónulegum málum sem hindra þá í námi
  • tekur þátt í að skipuleggja náms- og starfsfræðslu í skólanum
  •  býr nemendur undir flutning milli skóla og skólastiga með skipulögðum kynningum
  • aðstoðar nemendur við að gera sér grein fyrir eigin áhugasviðum og styrkleikum
  • sinnir fyrirbyggjandi starfi með fræðslu og ráðgjöf

Náms- og starfsráðgjafi vinnur í samstarfi við foreldra eftir því sem við á. Einnig hefur hann samráð og samstarf við aðra sérfræðinga innan eða utan skólans, s.s. sérkennara, hjúkrunarfræðing, skólasálfræðing og vísar málum til þeirra í samráði við nemendur og foreldra. Náms- og starfsráðgjafi er bundinn þagnaskyldu.

Öllum nemendum og foreldrum/forráðamönnum eru velkomið að leita til náms- og starfsráðgjafa.

Náms- og starfsráðgjafi er Eva Hlín Samúelsdóttir

Netfang: eva.hlin.samuelsdottir@rvkskolar.is