Skip to content

upplýsingar / information

Ágætu foreldrar.

Í ljósi veirusýkingar sem herjar nú á okkar samfélag þarf að gera ákveðnar ráðstafanir varðandi umgengni og ýmislegt annað sem að skólastarfi snýr.

Eins og staðan er nú ber leikskólum og grunnskólum að halda úti þjónustu í einhverri mynd en huga þó að fjölda fólks á svæðum hverju sinni.

Fram að páskafríi sem hefst 4. apríl er gert ráð fyrir að skólastarf í Hlíðaskóla verði á þann veg að yngstu börnin (1. – 4. bekkur) mæti í skólann alla daga og verði í umsjá kennara fram að hádegi. Kennarar á Táknmálssviði taka á móti Döff nemendum að morgni og verða þeir í umsjá þeirra til hádegis.

Nemendur á miðstigi mæta í skólann annan hvern dag.

Nemendur í unglingadeild mæta í skólann í tvær kennslustundir daglega.

Umsjónarkennarar munu senda ykkur nánari tímasetningar varðandi mætingu að morgni og lok skóladags.

Nú sem fyrr er mikilvægt að tilkynna forföll nemenda.

Mötuneyti skólans verður lokað, enginn grautur afgreiddur að morgni og enginn hádegismatur. Nemendur í 1. – 7. bekk þurfa að taka með sér morgunhressingu að heiman. Þeir nemendur sem fara í lengda viðveru í Eldflaug taka einnig með sér hádegishressingu.

Kennarar í 1. – 7. bekk munu hleypa nemendum inn í skólann að morgni. Því þurfa foreldrar að sjá til þess að börn þeirra mæti stundvíslega á þeim tíma sem þeim er ætlað að koma samkvæmt skipulagi frá kennurum.

Skólahúsnæðinu hefur verið skipt upp í svæði og hver nemendahópur verður í ákveðinni stofu allan skólatímann. Þetta er gert til að lámarka samskipti milli nemenda. Alls ekki er ætlast til að foreldrar eða aðrir sem ekki koma að skólastarfinu komi inn í skólann. Algjört fundabann verður í skólanum.

Öll verk- og listgreinakennsla, íþróttakennsla og sundkennsla fellur niður.

 

Við vonum að þetta eigi eftir að ganga vel hjá okkur.

Bestu kveðjur, skólastjórnendur

 

Dear parents,

 

With regards to the Coronavirus (COVID-19) which is currently impacting our society, certain actions regarding social interaction and various other things are to be taken.

As the situation is today, kindergartens (leikskólar) and middle schools (grunnskólar) are required to continue to function in some form, but with consideration to the amount of people in each area at any given time.

Up until Easter Holiday, which begins on 4th April, it is expected that activity in Hlíðaskóli will be in such a way that the youngest children (grades 1-4) arrive at school on all days and will be with their teachers up until lunchtime. Teachers in the sign language department greet the hearing-impaired and deaf students in the mornings and will be with them until lunchtime.

Students in grades 5-7 report to school every other day.

Students in grades 8-10 report to school for two hours every day.

Form tutors (umsjónarkennarar) will send you further information regarding attendance in the mornings and at the end of the school days.

It is important to let the school office know about any students´ absences.

The cafeteria of the school will be closed. There will be no porridge served in the mornings and no lunch. Students in grades 1-7 will need to bring a snack or something to eat from home. Those students that usually attend the after-school club (Eldflaug) will have to also bring something to eat for lunchtimes.

Teachers in grades 1-7 will let their students into the school in the mornings. Parents need to make sure that their children arrive punctually at the time which they have been allotted by their teachers.

The school buildings have been divided up into areas and each group of students will be in one specific classroom for the whole school day. This is done in order to limit interaction between students. Under no circumstances are parents or guardians to enter the school.

No meetings are to be held in the school.

All art, drama, cookery, sports and swimming classes are cancelled.

 

We hope that this will go as smoothly as possible.

Kind regards,

the heads of the school.